Educated at Academy of Art Konstafack, Stockholm, Sweden

Member of Illustratörcentrum, KRO, Svenska tecknare